ساناز علمداری

درباره من

دکتر ساناز علمداری
image

استادیار گروه آموزشی نانو الکترونیک @ دانشکده نانوفناوری

سلام به سایت شخصی من خوش آمدید. اینجانب مقطع دکتری خود را در رشته فیزیک از دانشگاه سمنان  دریافت نموده ام و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان میباشم. سایر مقاطع   پسادکتری: فیزیک(دانشگاه خوارزمی-امیرکبیر)- کارشناسی ارشد: فیزیک(دانشگاه تربیت معلم)- کارشناسی اول: فیزیک(دانشگاه دامغان)- کارشناسی دوم: (مهندسی پزشکی)- علاقه تحقیقاتی اینجانب، حسگرهای نوری، اپتوالکترونیک، حسگرهای کوانتومی، نانوفتونیک، نانوساختارها، آشکارسازها و بایومواد میباشد....

محقق گوگل

(1403/1/26)

استنادات

961

h-index

14

i10-index

21

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1403/1/28)

استنادات

700

مقالات

31

h-index

12

مؤلفین همکار

35

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

پسادکتری-فیزیک نانوفتونیک

دانشگاه خوارزمی-امیرکبیر

جایزه بنیاد نخبگان پسا دکتری چمران

دکتری-گرایش جامد

دانشگاه سمنان

پذیرش بدون کنکور و استعداد درخشان

کارشناسی ارشد-فیزیک گرایش اتمی مولکولی

دانشگاه تربیت معلم

پذیرش استعداد درخشان

کارشناسی دوم-مهندسی پزشکی

کارشناسی اول-فیزیک گرایش جامد-هسته ای

دانشگاه دامغان

تجارب

1401

هیات علمی پردیس علوم و فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1401

استاد خبره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان

دانشگاه خوارزمی-سمنان

1395 تاکنون

مدرس و مشاور

دانشگاه سمنان

1400-1401

مدرس و مشاور

دانشگاه شهرکرد

1400-1401

مدرس و مشاور

دانشگاه خوارزمی

1399-1400

محقق

شرکتهای دانش بنیان فتح گستر و صبا

1396-1398

محقق و پژوهش یار

پژوهشکده فتونیک و فناوری های کوانتومی

مهارت ها

مواد سوسوزن

فیلمهای نازک

ساخت حسگرهای نوری

سنتز نانوذرات

اولویت های پژوهشی

نانوکامپوزیتها

بایومواد

نانوفتونیک

اپتوالکترونیک

حسگرهای نوری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Luminescence and scintillation characterization of Silver doped KCl single crystal grown by Czochralski technique for photonic applications
Nanochemistry Research (NCR)- مصوب کارگروه(2019)
^ساناز علمداری, محمد همتی, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, عقیل محمدی, یونگ سانگ کیم, محمد حسین مجلس آرا
Highly sensitive and wide-range flexible sensor based on hybrid BaWO4@CS nanocomposite
CERAMICS INTERNATIONAL(2022)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی*, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری
تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2022)
9811189021, ^امید میرزائی*, ^ساناز علمداری, محمدحسین مجلس آرا
Development of flexible scintillation sensors based on Ag and Gd doped CdWO4 nanocomposites
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES(2022)
9511224001, مرتضی رییسی*, ^ساناز علمداری
The blue-green emission color of Ag+, Gd3+ co-activated CdWO4 phosphor via energy transfer for luminescence applications
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2022)
9511224001, ^ساناز علمداری*, مرتضی رییسی
Structure, morphology, and luminescence properties of brilliant blue-green-emitting CdW O4 : A g+1 and G d+3 phosphors for optical applications
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH(2022)
9511224001, مرتضی رییسی*, ^ساناز علمداری
The structural and optical behavior of Ag+ and Gd3+ ions in CdWO4
Nanochemistry Research (NCR)(2022)
نوشین حیدریان, مرتضی رییسی, ^ساناز علمداری
Synthesis, Characterization and Scintillation Response of ZnWO4-GO Nanocomposite
Journal of Composites and Compounds(2022)
9911531001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^ساناز علمداری
Highly stable Ga-doped ZnO/polystyrene nanocomposite film with narrow-band cyan emission
Journal of Semiconductors(2022)
^ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی
Preparation, Characterization, and Antibacterial Effects of Ferula gummosa Essential Oil–Chitosan (CS-FEO) Nanocomposite
Nanochemistry Research (NCR)(2022)
9911922011, ^احمد فرهاد طالبی*, ^ساناز علمداری
Fabrication and characterization of a new flexible ionizing ray sensor based on lead tungstate (PbWO4)
CERAMICS INTERNATIONAL(2023)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
Luminescence Investigation of Ce Doped ZnO/CdWO4 Nanocomposite
Advanced Ceramics Progress(2022)
9911189002, ^ساناز علمداری*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
سنتز و بررسی خواص ساختاری، سوسوزنی، فتوکاتالیستی و ضدمیکروبی نانوذرات PbWO4
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2023)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
Fabrication and Investigation on Luminescence Properties of Bi2WO6 Microfibers via Stretching Process
Progress in Physics of Applied Materials(2023)
محمد منصوریان, ^ساناز علمداری*
Biosynthesize, physicochemical characterization and biological investigations of chitosan-Ferula gummosa essential oil (CS-FEO) nanocomposite
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES(2023)
9911922011, ^احمد فرهاد طالبی*, ^ساناز علمداری
Novel PWO/ ZnO heterostructured nanocomposites: Synthesis, characterization, and photocatalytic performance
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(2023)
9711224003, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری, José Luis Menéndez, ^حسن عبدوس*
Development of a novel flexible thin PWO(Er)/ZnO(Ag) nanocomposite for ionizing radiation sensing
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2023)
9711224003, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری, Jose Luis Menendez, ^حسن عبدوس*
.Immobilization of ZnO:Ga nanocrystals in a polystyrene/cellulose matrix: A novel hybrid nanocomposite photocatalyst for future photo energy application
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2023)
^ساناز علمداری*, ^امید میرزائی, ^مجید جعفرتفرشی, ریچارد رالف
مروری بر کاربرد نانوتکنولوژی در بهبود عملکرد، احتراق و ویژگی‌های انتشار بیودیزل
دنیای نانو(2023)
^احمد فرهاد طالبی*, سیما خاکزاد, مهدی جهاندیده, ^ساناز علمداری
Lead Tungstate /Zinc Oxide Heterostructure Nanocomposites: Luminescent Properties Under UV/Red Laser Excitation
Journal of Composites and Compounds(2023)
مریم حسین پور, ^حسن عبدوس*, ^ساناز علمداری, ^امید میرزائی, José Luis Menéndez
Erbium doped Barium Tungstate-Chitosan Nanocomposite: Luminescent Properties
Progress in Physics of Applied Materials(2023)
^ساناز علمداری*, 9711531006, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی
Synthesize and Characterization of Lead tungstate (PbWO4) nanoparticles for Optical Applications
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو(2021-02-17)
9711224003, ^حسن عبدوس*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
Preparation and Characterization of Nanostructured Barium tungstate (BWO) for Fingerprints Detection Application
اولین کنفرانس بین‌المللی فیزیک (ICoP2021)/Ir-Ku-1st International Conference on Physics: Ir-Ku-ICoP 2021(2021-08-25)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی*, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری
سنتز و مشخصه یابی لایه نازک،انعطاف پذیر،ضد میکروب و زیست تخریب پذیرنانوکامپوزیت BaWO4-Chitosan دارای نورتابی قوی برای کاربردهای حسگری پوشیدنی
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری*
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9911339003, 9911339001, ^محمد حسین احسانی, ^مجید جعفرتفرشی, ^ساناز علمداری*
SYNTHESIZE OF FERULA GUMMOSA ESSENTIAL OIL–CHITOSAN NANOCMPOSITE FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS(2021-12-15)
9911922011, ^احمد فرهاد طالبی*, ^ساناز علمداری
تهیه و مشخصه یابی نانوذرات اکسید تنگستن آلائیده به سریم برای کاربردهای فوتونیکی
ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو/6th International Conference On Information Science and development of Nanotechnology(2021-12-21)
مریم حاجی ابراهیمی*, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی, ^ساناز علمداری
سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات اکسید تنگستن آلائیده به سریم Ce:WO3
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9911189002*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات ZnS
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9911189013*, ^امید میرزائی, ^ساناز علمداری
Synthesize and scintillation response of ZnO/CdWO4: Ce nanocomposite
سیزدهمین کنگره ملی سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران(2022-05-24)
9911189002*, ^ساناز علمداری, ^امید میرزائی, ^محمد تجلی
کا ربرد سوسوزنها د ر پیش بینی وقوع زلزله
اولین همایش ملی رویداد مدیریت بحران ایران 1401(2023-01-15)
^ساناز علمداری*, امیر مسعود نیکوکار
سنتز و بررسی خواص نورتابی نانو ساختارهای Cds
سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران(2022-05-24)
9911189013*, ^امید میرزائی, ^منوچهر سبحانی, ^ساناز علمداری
Structural and optical behavior of Ag+ and Gd3+ ions in CdWO4
Seventh International Conference on Nanotechnology Science and Development/هفتمین کنفرانس بین المللی علم و توسعه فناوری نانو(2022-05-20)
نوشین حیدریان*, ^ساناز علمداری, مرتضی رییسی
GREEN SYNTHESIZE OF ZINK OXIDE NANOPARTICLES USING HERBAL CELL EXTRACT
ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IX(2023-12-26)
^ساناز علمداری, ^احمد فرهاد طالبی*, 40112922001, عارفه عباسیان
Synthesize and structural characterization of ZnO/ZnWO4:Ag nanocomposites
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین(2023-12-20)
40011189014, ^ساناز علمداری*, ^امید میرزائی
سنتز سبز نانو ذرات نقره-كربن فعال و بررسي خواص فيزيكي, شيميايي و ضد باكتريايي
اسدي اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات به روش سبز با استفادهاز عصاره ي آويشن كوهي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها
خياط محمدامين(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوكامپوزيتهاي باريم تنگستات-كيتوسان داراي خواص آشكارسازي پرتوهاي يونيزان
همتي محمد(تاریخ دفاع: 1402/07/16) ، مقطع : دكتري
سنتز و بررسي خواص ساختاري و سوسوزني نانوكامپوزيت اكسيد تنگستن/اكسيدتيتانيوم آلائيده به سريم
حاجي ابراهيمي مريم(تاریخ دفاع: 1401/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي پاسخ سوسوزني(تابناكي) و خواص فوتوكاتاليستي نانوساختارهاي اكسيدي دوگانه سرب تنگستات/اكسيدروي
حسين پور مريم(تاریخ دفاع: 1402/07/26) ، مقطع : دكتري
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت اسانس گياه باريجه – كيتوسان: خواص ساختاري و فعاليت ضدميكروبي
والي نژاد نگين(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي و پاسخ سوسوزني نانوپودر تنگستات كادميم آلاييده به نقره و گادولينيوم
حيدريان دهكردي نوشين(تاریخ دفاع: 1401/07/27) ، مقطع : دكتري
توليد و بررسي خواص فيزيكي، شيميايي و ضد باكتريايي فيلم هاي نازك كيتوسان - نانوذرات اكسيد روي سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره پونه كوهي
نصيري جهرودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي آلائيده به ناخالصي هافنيوم به روش سل ژل و بررسي خواص آن
كارخانه عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Preparation and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles Using Leaf Extract of Sambucus ebulus
Applied Sciences-Basel(2020)
^ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, چان لی, وجه هان, هونگ هو پارک, ^مجید جعفرتفرشی, حسین افریده, محمد حسین مجلس آرا
Facile synthesis of ZnO/CWO nanocomposite with brilliant enhanced optical response
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES(2022)
^مجید جعفرتفرشی*, ^ساناز علمداری
Preparation and Characterization of ZnO and CdWO4 Nanopowders for Radiation Sensing
Progress in Physics of Applied Materials(2021)
^ساناز علمداری*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی, محمدحسین مجلس آرا
نیم رساناهای آمورف
نیم رساناهای آمورف
تولید پودر عصاره گیاه آقطی- ذرات اکسیدروی با خاصیت ضد میکروبی و محافظتی اشعه فرابنفش جهت کاربرد در مراکز پزشکی
دانشگاه سمنان(2020-07-08)
طراحی و ساخت سیستم لایه نشانی (چرخشی -پاششی) مجهز به امواج اولتراسونیک و حرارت دهی زیرلایه برای فیلم های میکرو و نانومتری
دانشگاه سمنان(2020-03-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان،دانشگاه سمنان، پردیس علوم و فناوری‌های نوین
s.alamdari@semnan.ac.ir
982331535431

فرم تماس